EYO GREEN BAT POWER

NEDİR?

EYO GREEN BAT POWER® KONSEPTİ

EYO Green Bat Power® içeriği

  • Tamamen doğal,
  • Saf ve hijyenik
  • %100 organiktir.

Yarasa gübresi (Guano), tamamen doğal ve özgür ortamlarında yaşayan ve kendi seçtikleri doğal yiyeceklerle beslenen yarasaların bulundukları mağaralardan elde edilen çok zengin bir bitki besinidir. Bu gübrenin uzun yıllar boyu yarasaların yaşam alanı olan mağaralarda sabit ısı ve nem ortamında doğal yollarla fermente olması ve ardından son teknolojik sistemlerle işlenerek kullanılır hale getirilmesi onu diğer tüm gübrelere göre avantajlı kılar. İçerisinde bitkilerin ihtiyacı olan tüm makro-mikro besinlerin tamamını ve iz elementleri optimum miktarlarda barındırır. Organik madde ve hümik-fulvik asit oranı yüksektir. Doğal fosfor, doğal kalsiyum ve protein kaynağı olması, toprak için faydalı bakteriler ve mantarlar içermesi ile bilinir. Bütün bu özellikler yarasa gübresini, dünyadan az bulunan, benzersiz ve çok değerli bir organik bitki besini ve toprak düzenleyicisi yapar.

Organik tarımda kullanılabilecek en ideal gübre yarasa gübresidir. Doğal yollardan besinlerini kendilerini bulan yarasaların gübresi, çiftliklerde yetiştirilen organik beslenmeyen tavukların, büyükbaş hayvanların vb gübreleri ile karşılaştırılamayacak olumlu özelliklere sahiptir.

Çevre dostu şekilde toplanmış saf yarasa gübresi, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün onayladığı üretim tesislerimizde kontrollü proseslerden geçirilerek homojenleştirilir ve muhtemel patojen riskini tamamen ortadan kaldırmak için ısıl işleme tabi tutulur.

EYO Green Bat Power® akıllı proseslerin ve karışımların neticesinde; sulama sistemlerinde tıkanma tehlikesi olmadan kolay kullanım imkanı sağlayan konsantre sıvı yarasa gübresi şeklinde piyasaya sunulur. Aynı şekilde toz gübre ürünümüz de kullanım alan ve amaçlarına göre fabrikamızda ilgili bakanlık yönetmeliğine uygun olarak üretilip, ambalajlanmak suretiyle piyasaya sunulur.

Eşsiz içeriği ile sadece bitki besini olarak değil aynı zamanda bitki ve toprak canlandırıcısı olarak görev yapan EYO Green Bat Power® tüm bitkilerde, tüm uygulamalarda ve her çeşit toprakta çok etkilidir.

EYO Green Bat Power® ‘ın dengeli mikroelement formülü bitkiler için gerekli mikrobesinlerin kararlı bir şekilde kullanılabilmesini sağlar.

EYO Green Bat Power®  bitkilerin beslenmesinin işlevsel düzeni incelenerek ve analiz edilerek, tamamen doğal ve organik içerik ile oldukça etkili %100 DOĞAL ORGANİK BİTKİ BESİNİ olarak tasarlanmıştır. EYO Green Bat Power® bitkiye hem hızlı hem de uzun dönemli besin kaynağı olması için senkronize adımlarla çalışır. Bitkileri doğru miktarda besinle, doğru zamanda ve doğru şekilde besler. En iyi sonuçlar tavsiye edildiği şekilde yapraktan ve topraktan uygulamaların birlikte yapıldığı durumlarda alınmaktadır. Tavsiyelere uygun düzenli kullanımların sonucu %40’a varan verim artışı ve çok daha sağlıklı bitkiler olarak görülmektedir.

EYO Green Bat Power® ‘ın çok konsantre besin çözeltisi ve süspansiyonu formülü sayesinde, çok küçük bir miktarda ürün  bitkinin hem topraktan hem de yapraktan gerekli besini alabilmesi için yeterli olur.

Uygulamalarda EYO Green Bat Power®  ‘ın toprağı iyileştirdiği ve zenginleştirdiği, bitkiler için iyi dengelenmiş ve sağlıklı organik ortam oluşturarak daha kaliteli yaşama yönelik sağlıklı ve besleyici yüksek kalitede daha lezzetli ürünlerin alınmasını sağladığı görülmektedir.

Görülen bu pozitif etkiler EYO Green Bat Power® ‘ın spesifik bileşenlerinden ve prosesinden gelen faydalı bakteriler sayesinde oluşmaktadır.Yarasa gübresinden gelen hümik ve fulvik asitlerin ayrıca ekstra pozitif etkileri olmaktadır. Toprağın su tutma ve havalandırma kapasitelerini arttırır. Toprağın pH’ını düzenler, fiziksel yapısını korur ve zenginleştirir. Bitkinin direncini arttırarak hastalanmasını önler.

EYO Green Bat Power® ‘ın içerdiği faydalı mikroorganizmaları öldüreceği için insektisitlerle karıştırılmamalı ve birlikte uygulanmamalıdır.