BİLEŞENLER

VE İŞLEYİŞ

BİLEŞENLER VE İŞLEYİŞ

Gübrelemenin temel kimyasal bileşenleri azot N, fosfor P, potasyum K, kalsiyum Ca,  Karbon C ve mikro-besinlerdir ( iz elementler olarak da bilinirler).

Bunların eksikliği ( bazen de fazlalığı ) kısa zamanda bitkinin yetersiz gelişimi, hastalıklara karşı düşük direnç, düşük miktarda ve kalitede ürüne sebep olur.

Gübreleme işleyişinin bilimsel analizleri, gübre içindeki elementlerin/bileşiklerin miktarının en önemli faktör olmadığını, bu elementlerin bitkiler tarafından yapraklara, gövdeye ve köklere alınmaya hazır bulunmasının önemli faktör olduğunu göstermiştir.

Azot (N) çoğunlukla kolay bulunur ( büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dışkısında, kimyasal olarak üretilmiş azotlu diğer artık malzemeler gibi ). Önemli nokta azotun bitki tarafından ne kadar hızlı/yavaş alınabileceğidir.

Fosfor (P) özellikle önem verilen bir elementtir. Dünyada giderek azalan kısıtlı fosfor kaynakları nedeniyle mevcut P kaynaklarından maksimum etkiyi sağlayabilmek önemli hale gelmiştir. Yarasa gübresi doğal fosfor kaynağıdır; çiçeklenmede en etkili organik gübredir.

Yarasa gübresinin içeriği şöyledir:

  • Azot (N)
  • Fosfor (P)
  • Potasyum (K)
  • Kalsiyum (Ca)
  • Karbon (C)
  • Hümik + Fulvik Asit

Yarasa gübresinin zengin mineral yapısı, beslenme ve sindirim şeklinden kaynaklanır. Yarasaların böcek, bitki vb. geniş beslenme yelpazesinden ötürü zengin içeriklidir. Hazır besin olmasından dolayı kapalı havalarda bile bitkinin besin alımı sağlanır.

Toprakta organik karbonun depolanması toprağın verimliliğini olumlu yönde etkileyerek, sürdürülebilir üretim için anahtar görevi görür.

EYO Green Bat Power® hem topraktan hem de yapraktan uygulandığında optimum fayda sağlanır.Yaprak uygulaması bitkinin köklerinde kimyasallardan dolayı blokaj olması sebebiyle gövdesine ve yapraklarına besleyici elementlerin taşınamadığı durumlarda çok hızlı etki eder.