PROFESYONEL

UYGULAMA

PROFESYONEL UYGULAMALAR

Güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.Her uygulamada maske, eldiven ve gözlük kullanınız!

Ürünü kullanmadan önce iyice karıştırınız

EYO GREEN BAT POWER® konsantre bir üründür. Su ile karıştırılmadan kullanılmaz! EYO GREEN BAT POWER® her kullanımdan önce uygulama tablosundaki bitki ve uygulama çeşidine göre belirtilen oranlarda su ile karıştırılmalıdır. Uygulama tablosuna bakınız.

pH’ı 7,0-7,5 olan su ile karıştırılması, gerekirse karıştırmadan önce pH’ın ayarlanması tavsiye edilir.

Aşırı doz uygulamayınız!

Tüm uygulamalar sabah erken saatlerde veya akşam güneş batmaya yakın,sulama sonlarında yapılmalıdır.Kök uygulamasını takiben 12-24 saat içinde yaprak uygulamasının yapılması tavsiye edilir.Kök ve yaprak uygulaması tamamlayıcı uygulamalardır. Optimum faydanın sağlanması için hem yaprak hem de toprak uygulamalarının yapılması tavsiye edilir.

Ekimden evvel toprak hazırlığı ve kök daldırma işlemi yapılması durumunda, bitkiler için daha optimal şartlar sağlanmış olur.

Su ile seyreltilmiş EYO GREEN BAT POWER® aynı gün içinde kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ: EYO GREEN BAT POWER®  hiç bir zaman insektisitlerle karıştırılmamalı veya beraber uygulanmamalıdır.

PROFESYONEL – TOPRAKTAN UYGULAMA

Seyreltme: EYO GREEN BAT POWER®  üreticinin tecrübesine göre 1 000 m2‘ye yetecek miktarda su ile karıştırılır.

Uygulama Dozu , Sayısı ve Şekli :  Uygulama tablosuna bakınız.

Uygulama: EYO GREEN BAT POWER®  en kolay  damlama veya yağmurlama sulama sistemleri ile uygulanır. Sulama sistemi olmadığında alternatif olarak toprağı hedef alacak şekilde holderle uygulamak mümkündür.

Yağmurlama ile verilirse son 15 dakika kala uygulama tablosunda tavsiye edilen sıvı yarasa gübresi verilir, son 5 dakika temiz su verilerek yaprakların yıkanması ve sıvı gübrenin toprağa düşmesi sağlanır.

Uyarılar:  Uygulamaya ne zaman başlayıp ne zaman bitirileceği bilgisi için  uygulama tablosuna bakınız.

PROFESYONEL – YAPRAKTAN UYGULAMA

Seyreltme: 400-500 ml EYO GREEN BAT POWER®  100 litre su ile seyreltilir, 1 000 m2‘deki yapraklara püskürtülerek uygulanır.

Uygulama Dozu , Sayısı  ve Şekli : Genel olarak 100 litre su ile seyreltilmiş 400-500 ml  EYO GREEN BAT POWER®  1 000 m2‘deki yapraklara yeterli olur.  Uygulama sıklığı için uygulama tablosuna  bakınız.

Uygulama: EYO GREEN BAT POWER® ‘ın yaprak uygulaması enkolay pulverizatör ile yapılır.

Yağmurlama ile verilirse son 15 dakikadauygulanır. Yapraklar yıkanmaz!

Notlar:  Uygulamaya ne zaman başlayıp ne zaman bitirileceği bilgisi için  uygulama tablosuna bakınız

PROFESYONEL -TOPRAK HAZIRLIĞI

Doz: Tohumlar için 1 litre EYO GREEN BAT POWER® / 1 000 m2 ; fideler için 2 litre EYO GREEN BAT POWER® / 1 000 m2

Seyreltme:Topraktan uygulamadaki gibi

Uygulama: Ekim/Dikimden yaklaşık  1 hafta önce

PROFESYONEL -YUMRU/FİDE HAZIRLIĞI

Seyreltme: Yumrular için 1:10, fideler için 1:40 oranında suyla seyreltin. ( 1 litre çözelti yaklaşık 150 fide için yeterli olacaktır. )

Uygulama :Ekimden/dikimden hemen önce çözeltiye kısa süreli  daldırınız.

Yumru/fide hazırlığı işlemi uygulanması durumunda, daha sağlıklı, bağışıklık sistemi daha güçlü ve daha hızlı olgunlaşan bitkiler ile sonuçlanır.

PROFESYONEL UYGULAMALAR

Güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.Her uygulamada maske, eldiven ve gözlük kullanınız!

Ürünü kullanmadan önce iyice karıştırınız

EYO GREEN BAT POWER® konsantre bir üründür. Su ile karıştırılmadan kullanılmaz! EYO GREEN BAT POWER® her kullanımdan önce uygulama tablosundaki bitki ve uygulama çeşidine göre belirtilen oranlarda su ile karıştırılmalıdır. Uygulama tablosuna bakınız.

pH’ı 7,0-7,5 olan su ile karıştırılması, gerekirse karıştırmadan önce pH’ın ayarlanması tavsiye edilir.

Aşırı doz uygulamayınız!

Tüm uygulamalar sabah erken saatlerde veya akşam güneş batmaya yakın,sulama sonlarında yapılmalıdır.Kök uygulamasını takiben 12-24 saat içinde yaprak uygulamasının yapılması tavsiye edilir.Kök ve yaprak uygulaması tamamlayıcı uygulamalardır. Optimum faydanın sağlanması için hem yaprak hem de toprak uygulamalarının yapılması tavsiye edilir.

Ekimden evvel toprak hazırlığı ve kök daldırma işlemi yapılması durumunda, bitkiler için daha optimal şartlar sağlanmış olur.

Su ile seyreltilmiş EYO GREEN BAT POWER® aynı gün içinde kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ: EYO GREEN BAT POWER®  hiç bir zaman insektisitlerle karıştırılmamalı veya beraber uygulanmamalıdır.

PROFESYONEL – TOPRAKTAN UYGULAMA

Seyreltme: EYO GREEN BAT POWER®  üreticinin tecrübesine göre 1 000 m2‘ye yetecek miktarda su ile karıştırılır.

Uygulama Dozu , Sayısı ve Şekli :  Uygulama tablosuna bakınız.

Uygulama: EYO GREEN BAT POWER®  en kolay  damlama veya yağmurlama sulama sistemleri ile uygulanır. Sulama sistemi olmadığında alternatif olarak toprağı hedef alacak şekilde holderle uygulamak mümkündür.

Yağmurlama ile verilirse son 15 dakika kala uygulama tablosunda tavsiye edilen sıvı yarasa gübresi verilir, son 5 dakika temiz su verilerek yaprakların yıkanması ve sıvı gübrenin toprağa düşmesi sağlanır.

Uyarılar:  Uygulamaya ne zaman başlayıp ne zaman bitirileceği bilgisi için  uygulama tablosuna bakınız.

PROFESYONEL – YAPRAKTAN UYGULAMA

Seyreltme: 400-500 ml EYO GREEN BAT POWER®  100 litre su ile seyreltilir, 1 000 m2‘deki yapraklara püskürtülerek uygulanır.

Uygulama Dozu , Sayısı  ve Şekli : Genel olarak 100 litre su ile seyreltilmiş 400-500 ml  EYO GREEN BAT POWER®  1 000 m2‘deki yapraklara yeterli olur.  Uygulama sıklığı için uygulama tablosuna  bakınız.

Uygulama: EYO GREEN BAT POWER® ‘ın yaprak uygulaması enkolay pulverizatör ile yapılır.

Yağmurlama ile verilirse son 15 dakikadauygulanır. Yapraklar yıkanmaz!

Notlar:  Uygulamaya ne zaman başlayıp ne zaman bitirileceği bilgisi için  uygulama tablosuna bakınız

PROFESYONEL -TOPRAK HAZIRLIĞI

Doz: Tohumlar için 1 litre EYO GREEN BAT POWER® / 1 000 m2 ; fideler için 2 litre EYO GREEN BAT POWER® / 1 000 m2

Seyreltme:Topraktan uygulamadaki gibi

Uygulama: Ekim/Dikimden yaklaşık  1 hafta önce

PROFESYONEL -YUMRU/FİDE HAZIRLIĞI

Seyreltme: Yumrular için 1:10, fideler için 1:40 oranında suyla seyreltin. ( 1 litre çözelti yaklaşık 150 fide için yeterli olacaktır. )

Uygulama :Ekimden/dikimden hemen önce çözeltiye kısa süreli  daldırınız.

Yumru/fide hazırlığı işlemi uygulanması durumunda, daha sağlıklı, bağışıklık sistemi daha güçlü ve daha hızlı olgunlaşan bitkiler ile sonuçlanır.